Estudis sobre l’ensenyament i l’educació

Projecte educatiu Millorem Projecte educatiu desenvolupat a la comarca del Vallès Oriental on varen participar més de 12000 alumnes. L’estudi té per objectiu detectar les causes que provoquen el fracàs escolar en l’etapa de secundària en la zona. Inclou propostes de millora.  Toni Argent (coordinador d’aquest projecte, economista, escriptor i professor) http://issuu.com/observant.com.es/docs/informe_proj_educ_millorem?e=0/38359457   Santiago Niño[…]